Principii orizontale

Cod SMIS 140552

EGALITATE DE SANSE

Proiectul urmareste promovarea egalitatii intre femei si barbati prin masuri de asigurare a unui nivel egal de vizibilitate, afirmare si participare pentru ambele sexe in toate etapele si activitatile acestuia. In ceea ce priveste membrii grupului tinta, proiectul vizeaza ca minimum 50% sa fie persoane de sex feminin. Proiectul promoveaza si independenta economica a femeilor din grupul tinta prin stimularea participarii la activitatile de sustinere a antreprenoriatului in egala masura cu barbatii, astfel incat singurele criterii pentru participarea la activitatile de formare profesionala, selectarea planurilor de afaceri, stagii de practica, intreprinderi simulate si acordarea de consiliere pentru implementarea ideilor de afaceri sociale sa tina cont doar de competente, abilitati si interes pentru dezvoltarea de activitati antreprenoriale in domeniul social, fara a face diferente pe criterii de gen. In cadrul proiectului se vor desfasura activitati de informare si constientizare a tuturor partenerilor si actorilor economici implicati (ex. Organizatiile partenere, personalul de recrutare din proiect si potentialii membri ai grupului tinta) cu privire la promovarea egalitatii intre femei si barbati si accesul la ocupare pe cont propriu pe criterii exclusive de meritocratie.

Nediscriminare

In toate activitatile proiectului se urmareste ca potentialii membrii ai grupului tinta din categoria persoanelor cu dizabilitati sa beneficieze de oportunitatile oferite prin participarea neingradita la toate etapele proiectului. Astfel, se urmareste ca salile de curs in care se vor desfasura programele de formare antreprenoriala si spatiile de consiliere sa fie dotate cu rampe de acces si sa beneficieze de facilitate pentru asigurarea accesibilitatii persoanelor cu dizabilitati. De asemenea, proiectul nu are in vedere restrictionarea accesului la activitatile derulate a persoanelor cu dizabilitati, contribuind astfel la realizarea obiectivului general al Strategiei Europene a dizabilitatii 2010-2020.

Reinnoirea angajamentului catre o Europa fara bariere, de a oferi persoanelor cu dizabilitati capacitatea de a se bucura de drepturi depline si de a beneficia complet de participarea la viata sociala si economica.

Accesibilitate persoane cu dizabilitati

In vederea contracararii fenomenului schimbarilor demografice si a migratiei tinerilor din regiunea Nord-Est, proiectul propune urmatoarele masuri: cresterea numarului de intreprinderi, imbunatatirea conditiilor de munca si a posibilitatilor de angajare a persoanelor active din grupul tinta prin cursuri de formare profesionala la care pot participa persoanele tinere, diversificarea serviciilor sociale oferite la nivelul comunitatilor.

DEZVOLTAREA DURABILA

Toate etapele si activitatile proiectului afecteaza intr-o masura scazuta calitatea mediului inconjurator. Astfel, principalele actiuni cu efecte negative asupra mediului sunt: utilizarea echipamentelor IT care consuma energie si listarea de documente (ex. formulare de inregistrare in grupul tinta, liste de prezente la cursuri, la sesiunile de consiliere, raportari facute in cadrul proiectului) cu consumuri ridicate de hartie. In vederea diminuarii acestor efecte negative asupra mediului pe care proiectul le produce se au in vedere urmatoarele masuri, in accord cu principiul poluatorul plateste: plata timbrului verde la achizitionarea echipamentelor IT si reducerea consumului de hartie prin crearea unei arhive electronice a proiectului si utilizarea echipamentelor IT pentru distribuirea suporturilor de curs in format electronic.

Poluatorul plateste

In vederea protectiei biodiversitatii in activitatile derulate in cadrul proiectului se au in vedere urmatoarele masuri: identificarea si centralizarea zonelor cu arii protejate din regiunea de implementare a proiectului, astfel incat activitatile acestuia, precum si activitatile noilor firme infiintate sa evite localizarea in astfel de zone, includerea in programele de formare antreprenoriala si in sesiunile de consiliere a unor teme privind protectia biodiversitatii care sa conduca la cresterea gradului de constientizare a membrilor grupului tinta privind importanta protejarii capitalului natural.

Protectia biodiversitatii

Proiectul va avea in vedere respectarea principiului de utilizare eficienta a tuturor resurselor (umane, materiale, financiare) si va contribui prin masuri active la diminuarea efectelor negative produse asupra mediului inconjurator. Utilizarea eficienta a resurselor si diminuarea consumului de resurse materiale se va realiza prin achizitionarea de echipamente cu un consum scazut de resurse pe intreaga durata de viata. In vederea diminuarii efectelor negative produse asupra mediului inconjurator se are in vedere comunicarea in cadrul proiectului intre membrii echipei de management si implementare, dar si cu grupul tinta, preponderent prin mijloace electronice, contribuind astfel la reducerea consumului de hartie si carton, protejarea padurilor, reducerea consumului de energie utilizata pentru fabricarea acestora si reducerea masei de deseuri generate.

Atenuarea si adaptarea la schimbarile climatice

Proiectul contribuie la asigurarea rezilientei la dezastre in cadrul regiunii vizate prin: constientizarea grupului tinta cu privire la importanta colectarii selective si reutilizarii deseurilor in cadrul activitatilor pe care le vor desfasura in cadrul proiectului si evitarea aruncarii deseurilor rezultate din activitatile noilor intreprinderi in spatii neamenajate, actiuni prin care se pot preveni dezastrele ecologice (contaminari cu deseuri a apelor din rauri si panze freatice, contaminarea solurilor, contaminarea aerului etc.).