Despre proiect

Cod SMIS 140552

Informatii proiect

Date proiect

FINANTARE

 • Proiectul „Antreprenoriatul – oportunitate pentru studenți în regiunea NE”, cod SMIS 140552 este co-finanțat din Fondului Social European, prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020
 • Axa prioritară nr. 6:Educație și Competențe
 • Obiectivul tematic 10: Efectuarea de investiții în domeniul educației, al formării și al formării profesionale în vederea dobândirii de competențe și a învățării pe tot parcursul vieții
 • Prioritatea de investiții 10.iv: Sporirea relevanţei pe piaţa forţelor de muncă a educaţiei şi a sistemelor de formare, facilitarea tranziţiei de la educaţie la piaţa forţelor de muncă şi consolidarea formării şi a sistemelor de formare profesională, precum şi a calităţii lor, inclusiv prin mecanisme de anticipare a competenţelor, adaptarea programelor de învăţământ şi instituirea şi dezvoltarea unor sisteme de învăţare la locul de muncă, inclusiv a unor sisteme de învăţare duală şi programe de ucenicie
 • Obiectivul specific 6.13: Creșterea numărului absolvenților de învățământ terțiar universitar și non universitar care își găsesc un loc de muncă urmare a accesului la activități de învățare la un potențial loc de muncă / cercetare/ inovare, cu accent  pe  sectoarele  economice  cu  potențial  competitiv  identificate  conform SNC şi  domeniile de specializare inteligentă conform SNCDI
Obiectivul general

Obiectivul general al proiectului il reprezinta consolidarea gradului de ocupare al absolventilor de invatamant superior in domenii de activitate identificate ca fiind de viitor in vederea dezvoltarii unei economii competitive bazata pe cunoastere, prin promovarea culturii antreprenoriale in randul studentilor la nivelul regiunii Nord-Est. Obiectivul general al proiectului va fi atins prin implementarea de activitati de formare antreprenoriala, selectie de planuri de afaceri, organizare si derulare de activitati de tip intreprinderi simulate, efectuare de stagii de practica, consiliere/consultanta/mentorat ulterior finalizarii procesului de selectie a planurilor de afaceri, infiintarea unui numar de 13 intreprinderi in regiunea Nord-Est, care vor fi finantate cu cate 100.000 euro, monitorizarea implementarii planurilor de afaceri si asigurarea sustenabilitatii intreprinderilor nou-create si finantate in cadrul proiectului.

Obiective specifice
 • Asigurarea unui management corespunzator al proiectului, prin alocarea resurselor umane, materiale si financiare optime, realizarea si implementarea unui sistem de monitorizare si control, astfel incat proiectul sa atinga toti indicatorii propusi la finalul celor 24 luni de implementare.
 • Implementarea primei etape a proiectului – Organizarea si derularea de programe de invatare prin experienta practica, furnizarea de servicii de consiliere si mentorat axate pe dobandirea de competente antreprenoriale, formarea de competente antreprenoriale, inclusiv prin intreprinderea simulata in sectoarele economice cu potential competitiv identificate conform SNC sau din domeniile de specializare inteligenta conform SNCDI adresate studentilor. Durata de indeplinire a acestui obiectiv este de 12 luni.
 • Implementarea etapei a doua a proiectului – Implementarea planurilor de afaceri si monitorizarea functionarii intreprinderilor finantate prin: decontarea sumelor aferente implementarii planurilor de afaceri selectate in cadrul proiectului si monitorizarea functionarii si dezvoltarii afacerilor finantate. Durata de indeplinire a acestui obiectiv este 12 luni.
 • Implementarea etapei a treia a proiectului – Asigurarea sustenabilitatii intreprinderilor infiintate si finantate in cadrul proiectului. Durata de indeplinire a acestui obiectiv este de 6 luni.
Rezultate asteptate
 • facilitarea ocuparii pe cont propriu a unui numar de 341 persoane prin dezvoltarea competentelor antreprenoriale

 • infiintarea a 13 noi intreprinderi in regiunea de dezvoltare Nord-Est, care sa activeze in sectoarele competitive identificate prin intermediul SNC sau care au in vedere dezvoltarea in domeniile si subdomeniile de dezvoltare inteligenta si sanatate identificate prin SNCDI;

 • reducerea ratei somajului si cresterea gradului de ocupare in munca in regiune prin angajarea unui numar de cel putin 65 persoane in structura intreprinderilor nou infiintate; contributia la reducerea disparitatilor regionale si teritoriale in ceea ce priveste ocuparea fortei de munca, cu atat mai mult cu cat analiza nevoilor grupului tinta la nivelul regiunii Nord-Est a relevat disparitati semnificative fata de restul regiunilor tarii;

 • contributia la imbunatatirea corelarii serviciilor de ocupare si de dezvoltare a fortei de munca cu nevoile in schimbare ale pietei muncii in sectoarele prioritare identificate in Strategia Nationala pentru Competitivitate si in Strategia Nationala pentru Cercetare, Dezvoltare Tehnologica si Inovare 2014-2020; crearea premiselor pentru parteneriate de tip cluster la nivelul regiunii si la nivel national atat intre firmele nou infiintate in cadrul proiectului, cat si cu partenerii acestora de business.

 • cresterea numarului de intreprinderi active care genereaza venituri si locuri de munca, cresterea ponderii intreprinderilor inovatoare la nivelul regiunii, cu efecte propagate asupra intregii economii regionale si nationale, scaderea fenomenului migrational in regiune, cresterea veniturilor salariale si a nivelului de trai.

Parteneriatul proiectului