Beneficii

Cod SMIS 140552

Avantajele oferite grupului-tinta

  • Participare gratuita la curs de formare profesionala acreditat ANC cu durata de 40 ore, in domeniul Competente antreprenoriale;
  • Acordarea unei subventii financiare de 200 de lei pentru fiecare absolvent al cursurilor;
  • Participarea gratuita la o selectie de planuri de afaceri;
  • Efectuarea unui stagiu de practica gratuit pentru persoanele ale caror planuri de afaceri au fost selectate la finantare;
  • Participarea gratuita la activitati de tip intreprindere simulata pentru persoanele ale caror planuri de afaceri au fost selectate la finantare;
  • Consiliere gratuita pentru initierea si dezvoltarea de afaceri pentru persoanele ale caror planuri de afaceri au fost selectate la finantare;
  • Acordarea de 13 scheme de ajutor de minimis nerambursabile pentru implementarea planurilor de afaceri. Cuantumul maxim al ajutorului de minimis pentru fiecare întreprindere sprijinită este de 100.000 euro (484.350 lei), reprezentand maxim 100% din totalul cheltuielilor eligibile;
  • Monitorizarea gratuita a implementarii si sustenabilitatii planului de afaceri.