Activitati

Cod SMIS 140552

Activitatile proiectului

A.1 Managementul proiectului

A.2 Derularea unei campanii de informare a publicului cu privire la programul de formare antreprenoriala, precum si cu privire la metodologia de selectie a grupului tinta si, ulterior, a planurilor de afaceri ce vor fi sprijinite in cadrul proiectului

A.3 Selectarea grupului tinta ce va participa la cursurile organizate in cadrul programului de formare antreprenoriala

A.4 Derularea programului de formare antreprenoriala

A.5 Selectarea planurilor de afaceri ce vor fi finantate in cadrul proiectului

A.6 Organizarea si derularea activitatilor de tip intreprinderi simulate

A.7 Efectuarea de stagii de practica

A.8 Furnizarea de servicii personalizate de consiliere/consultanta/mentorat ulterior finalizarii procesului de selectie a planurilor de afaceri

A.9 Asigurarea infiintarii si demararii functionarii intreprinderilor ce vor realiza planurile de afaceri cu ajutor de minimis in cadrul proiectului

A.10 Decontarea sumelor aferente implementarii planurilor de afaceri selectate in cadrul proiectului

A.11 Monitorizarea functionarii si dezvoltarii afacerilor finantate in cadrul proiectului

A.12 Asigurarea sustenabilitatii intreprinderilor finantate in cadrul proiectului